Loading ...

 

Thank you for your interest to join the South African Infantry Association.

Baie dankie vir u belangstelling om by die Suid-Afrikaanse Infanterievereniging aan te sluit.

 

Definition of Infantry: "ïnfantrymen" means men and women who have served in the South African Army's Infantry Corps in the erstwhile South African Defence Force or have served or still serve in the South African National Defence Force.

Definisie van Infanterie: "infanterise"beteken mans en vroue wie gedien het in die vroeëre Suid-Afrikaanse Weermag of gedien het of steeds dien in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag.

 

Membership Fee:

The joining fee is R 150.00 per year, which includes a R 100.00 membership fee and Administration fee of R 50.00. Renewable 1 March. Join now and only pay the pro rata portion to the end of February 2018.

Lidmaatskapfooi:

Die aansluitingsfooi is R150.00 per jaar, wat 'n Lidmaatskap fooi van R100.00 en 'n Addministrasiefooi van R50.00 insluit.  Lidmaatskap is hernubaar op 1 Maart. Sluit nou aan en betaal slegs die pro-rata gedeelte tot einde Februarie 2018.

 

 

Once the form is submitted, your application will be reviewed and a decision will be sent to your email address.
Nadat u die aansoek ingedien het sal u aansoek oorweeg word, en die besluit sal per epos, aan u gestuur word.

captcha
Powered by BreezingForms