Loading ...

 

Thank you for your interest to join the South African Infantry Association.

Baie dankie vir u belangstelling om by die Suid-Afrikaanse Infanterievereniging aan te sluit.

 

Definition of Infantry: "ïnfantrymen" means men and women who have served in the South African Army's Infantry Corps in the erstwhile South African Defence Force or have served or still serve in the South African National Defence Force.

Definisie van Infanterie: "infanterise"beteken mans en vroue wie gedien het in die vroeëre Suid-Afrikaanse Weermag of gedien het of steeds dien in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag.

 

Membership Fee:

The membership fee is R 200.00 per year, which includes an once off Administration fee of R 50.00.

Membership period is 1 March to 28 February.

Lidmaatskapfooi:

Die lidmaatskapfooi is R200.00 per jaar, wat 'n eenmalige Addministrasiefooi van R50.00 insluit. 

Die idmaatskap periode is hernubaar 1 Maart tot 28 Februarie.

 

 

Once the form is submitted, your application will be reviewed and a decision will be sent to your email address.
Nadat u die aansoek ingedien het sal u aansoek oorweeg word, en die besluit sal per epos, aan u gestuur word.
Powered by BreezingForms