Loading ...

Errare humanum est.
Om foute te maak is menslik. Tog is dit my waarneming dat foute veral gedy waar PF’s betrokke is. Veral as die goed eers gedwing voel om af te skiet. As ’n PF vir jou wil wys hoe word dinge gedoen, staan opsy. As springstof by hierdie demonstrasie betrokke is, rapporteer siek, gaan op pas of AWOL sommer net. Hoor my mooi, hierdie wysheid is nie uit hoorsê nie, maar uit dure ondervinding, geleer. Dinge sal verkeerd gaan.
Toe ’n nuwe pad na die H.K. gebou moes word, is daar ’n probleempie ervaar met ’n drie-meter hoë hardekoolstomp wat reg in die middel van die deel wat geskraap moes word, gestaan het. Hierdie bomerigheid was hardnekkig en het alle pogings om dit met kruiptrekkers en troepekrag te verwyder, stoïes weerstaan. Die PF’s praat toe onder mekaar en die gevoel ontstaan dat hierdie probleem met springstof opgelos kan word. (Trouens, daar was ’n vaste geloof in die weermag dat enige probleem opgelos kan word as jy net genoeg springstof daaronder sit. Hoe groter die probleem, hoe groter die hoeveelheid springstof.)
’n Lid van die geniekorps word betrek. ’n Bedrewe springstofdeskundige met diplomas en ander papiere wat verduidelik hoe goed hy sy werk kan doen. Miskien moes hy begin het om dit vir die stomp te wys.
Hierdie vakman daag met groot vertoon op. Natuurlik is dit vir ’n man van sy vermoëns nie genoeg om die ou houtjie so op sy eie, amper ongemerk, die regte behandeling te gee nie. Hierdie was mos nie ’n selfsugtige lid nie en hy het gevoel dat hy waarde kan toevoeg tot ander mense se lewens deur vir hulle te laat sien hoe hy en sy springstof te werk gaan met ’n stuk boom.
So, rondom die stomp rangskik hy al die hooggeplaasde manne van die omgewing. Daarna verduidelik hy vir hulle hoe nou eintlik te werk gegaan moet word om die ou stokkie uit die grond te skiet. Hy boor hier en daar en orals gate in die stomp en stop dit vol PC4. Hy lewer lopende kommentaar sodat die leke ’n beter begrip van sy behendigheid sou vorm. Blykbaar sou die springstof die stomp saggies uit die grond lig, in bruikbare lengtes brandhout opbreek en netjies in afgemete hopies langs die kant opstapel. Net reg om aangesteek te word vir vleisbraai.
Ongelukkig het hy nie in ag geneem dat daar, dalkies, ten spyte van die stomp se uiterlike swier, ’n termietgevrete binnekant kan wees nie. Toe die skoot afgaan, doen die stomp nie wat van hom verwag word nie. Dit rys nie sierlik op nie, maar bars in ’n haelstorm van splinters alle kante toe en val al die eregaste en die hele basis aan. Ons het maande later nog stukkies opgetel.
Soos ek sê: AWOL dan maar liewers.

Philip Venter – Facebook