Loading ...

 

Thank you for your interest to join the South African Infantry Association.

Baie dankie vir u belangstelling om by die Suid-Afrikaanse Infanterievereniging aan te sluit.

 

Definition of Infantry: "ïnfantrymen" means men and women who have served in the South African Army's Infantry Corps in the erstwhile South African Defence Force or have served or still serve in the South African National Defence Force.

Definisie van Infanterie: "infanterise"beteken mans en vroue wie gedien het in die vroeëre Suid-Afrikaanse Weermag of gedien het of steeds dien in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag.

 

Membership Fee:

The membership fee is R 200.00 per year, which includes an once off Administration fee of R 50.00.

Membership period is 1 March to 28 February.

NO PAYMENT AT THIS STAGE

Lidmaatskapfooi:

Die lidmaatskapfooi is R200.00 per jaar, wat 'n eenmalige Addministrasiefooi van R50.00 insluit. 

Die idmaatskap periode is hernubaar 1 Maart tot 28 Februarie.

 GEEN BETALING OP HIERDIE STADIUM

  

Once the form is submitted, further correspondence will be sent to your email address.
Nadat u die aansoek ingedien het,  sal verdere korrespondensie per epos, aan u gestuur word.
Powered by BreezingForms