Loading ...

 

Thank you for your interest to join the South African Infantry Association.

Baie dankie vir u belangstelling om by die Suid-Afrikaanse Infanterievereniging aan te sluit.

 

Definition of Infantry: "ïnfantrymen" means men and women who have served in the South African Army's Infantry Corps in the erstwhile South African Defence Force or have served or still serve in the South African National Defence Force.

Definisie van Infanterie: "infanterise"beteken mans en vroue wie gedien het in die vroeëre Suid-Afrikaanse Weermag of gedien het of steeds dien in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag.

 

Membership Fee:

The membership fee is R 200.00 per year, which includes an once off Administration fee of R 50.00.

Membership period is 1 March to 28 February.  The fee is due with the application.  See banking details below.

Lidmaatskapfooi:

Die lidmaatskapfooi is R200.00 per jaar, wat 'n eenmalige Addministrasiefooi van R50.00 insluit. 

Die idmaatskap periode is hernubaar 1 Maart tot 28 Februarie. Die fooi is betaalbaar met u aansoek, sien die bank besonderhede hieronder.

BankDetails

Verwysing: Gebruik u Naam en Van as verwysing asseblief.

 

  

Once the form is submitted, further correspondence will be sent to your email address.
Nadat u die aansoek ingedien het,  sal veredere korrespondensie per epos, aan u gestuur word.
Powered by BreezingForms